Trang chủ  Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 8 năm 2018

Công ty TNHH Bình Việt Đức cần tuyển nhiều vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh toàn quốc.

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng tháng 7 năm 2018

Công ty TNHH Bình Việt Đức cần tuyển nhiều vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh toàn quốc.

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng tháng 6 năm 2018

Chúng tôi cần tuyển nhiều vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh toàn quốc

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2018

Công ty TNHH Bình Việt Đức hiện là đại diện độc quyền phân phối sản phẩm dược, sinh phẩm y tế, nha khoa, trang thiết bị y khoa cho các tập đoàn hàng đầu của Đức và châu Âu. Chúng tôi cần tuyển nhiều vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh toàn quốc

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng tháng 4 năm 2018

Trong tháng 4 năm 2018 chúng tôi cần tuyển nhiều vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh toàn quốc.

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2018

Công ty TNHH Bình Việt Đức hiện là đại diện độc quyền phân phối sản phẩm dược, sinh phẩm y tế, nha khoa, trang thiết bị y khoa cho các tập đoàn hàng đầu của Đức và châu Âu. Chúng tôi cần tuyển nhiều vị trí nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng quý 4 năm 2017

Công ty TNHH Bình Việt Đức là một trong những công ty dược lớn, do nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển các vị trí chuyên môn, quản lý kinh doanh, trình dược viên, đăng ký hồ sơ visa thuốc, kiểm toán,…

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng tháng 7 năm 2017

Do nhu cầu phát triển thị trường, công ty TNHH Bình Việt Đức thông báo tuyển dụng trình dược viên cho các dòng sản phẩm mới.

Xem thêm