Hội thảo “Sử dụng lâm sàng thuốc giảm đau, gây mê hồi sức” tại TP. HCM 2008 | Công ty Dược Phẩm Bình Việt Đức