Tầm nhìn - Sứ mệnh | Công ty Dược Phẩm Bình Việt Đức


Trang chủ  Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Thuộc Top 10 công ty Dược hàng đầu Việt Nam trong năm 2020 là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân viên Bình Việt Đức. Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết sẽ luôn cùng công ty hợp sức thực hiện mục tiêu “ Chất lượng là hàng đầu, tất cả vì sức khỏe cộng đồng”.

Công ty TNHH Bình Việt Đức
Cam kết áp dụng, duy trì và thường xuyên cải tiến
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
ISO 13485 và ISO 9001