Tuyển dụng | Công ty Dược Phẩm Bình Việt Đức


Trang chủ  Tuyển dụng

Tuyển dụng

Giám đốc kinh doanh toàn quốc ( Kênh nha khoa)

Hiện tại, BIVID cần bổ sung nhân lực chủ lực với mô tả công việc như sau:   Vị trí:                                    Giám đốc kinh doanh toàn quốc ( Kênh nha khoa) Trụ sở chính:              62/36

Xem thêm

Giám đốc kinh doanh vùng ( RSM)

Hiện tại, BIVID cần bổ sung nhân lực chủ lực với mô tả công việc như sau:   Vị trí:                                    Giám đốc kinh doanh vùng ( RSM) – Khu vực Miền Bắc và Miền Nam Trụ sở chính:     

Xem thêm

Nhân viên Bảo vệ

Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản tại nơi làm việc, Công ty chúng tôi đang cần tuyển Bảo vệ có kinh nghiệm để gắn bó lâu dài. Đây là cơ hội hấp dẫn dành cho các ứng viên quan tâm và có mong muốn được làm việc trong một môi

Xem thêm

Project Director

Human resources are the core factor for all development, so valuing & attracting talents in the spirit of creating a united, disciplined, committed & effective team is the long-term development strategy of our company. In order to expand the domestic market as well as overseas, the company is looking for experienced employees to develop and

Xem thêm

Nhân viên lái xe tải kiêm giao hàng- Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID) được thành lập vào năm 2005, với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh và hiện có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để cung cấp các dịch vụ như đăng ký, nhập khẩu, bảo quản và logistic, marketing, đấu thầu bán hàng cũng như các dịch vụ sau bán hàng

Xem thêm

Trợ lý Tổng Giám Đốc (phụ trách phát triển kinh doanh)

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID) được thành lập vào năm 2005, với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh và hiện có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để cung cấp các dịch vụ như đăng ký, nhập khẩu, bảo quản và logistic, marketing, đấu thầu bán hàng cũng như các dịch vụ sau bán hàng

Xem thêm

Kế toán công nợ

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID) được thành lập vào năm 2005, với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh và hiện có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để cung cấp các dịch vụ như đăng ký, nhập khẩu, bảo quản và logistic, marketing, đấu thầu bán hàng cũng như các dịch vụ sau bán hàng

Xem thêm

Nhân viên Kế toán thuế

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID) được thành lập vào năm 2005, với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh và hiện có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để cung cấp các dịch vụ như đăng ký, nhập khẩu, bảo quản và logistic, marketing, đấu thầu bán hàng cũng như các dịch vụ sau bán hàng

Xem thêm

Kiểm soát viên IPC

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID) được thành lập vào năm 2005, với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh và hiện có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để cung cấp các dịch vụ như đăng ký, nhập khẩu, bảo quản và logistic, marketing, đấu thầu bán

Xem thêm

Kiểm nghiệm viên hóa lý

Công ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID) được thành lập vào năm 2005, với trụ sở chính đặt tại Hồ Chí Minh và hiện có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để cung cấp các dịch vụ như đăng ký, nhập khẩu, bảo quản và logistic, marketing, đấu thầu bán hàng cũng như các dịch vụ sau bán hàng

Xem thêm

Bividvietnam
Online