Hoạt động công ty | Công ty Dược Phẩm Bình Việt Đức


Trang chủ  Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

Tham quan các nhà máy dược phẩm tại châu Âu

Công ty TNHH Bình Việt Đức mừng Quốc tế thiếu nhi

Công ty TNHH Bình Việt Đức mừng Quốc tế thiếu nhi

bivid du lịch phan thiết năm 2018

Du lịch Phan Thiết năm 2018

Du lịch hè cùng công ty, nhân viên sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời và những bài học thực tế bổ ích.

Chuyến du lịch sẽ giúp các thành khám phá được khả năng tiềm tàng ẩn chứa trong mình. Đặt ra một mục tiêu cụ thể và chinh phục nó.

Hoạt động teambuilding gắn kết các thành viên Bivid luôn vững chắc, cùng nhau phát triển. 

Đội văn nghệ thể hiện bản lĩnh sân khấu rõ nét trong các sự kiện lớn của công ty. 

Nhân viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Công Đoàn Cơ sở, Quận.